ورودیه کربلا

 بار  بر  بسته ای  و   میل   رسیدن   داری                    قصد    آزاد   شدن   عزم   رهیدن   داری

***

هر     کجا    امر کنی   زینب  تو   می آید                     ترسم  این  است  که  اهنگ  پریدن   داری

صبر کن،   صورت  خود  را به  عبایی  بربند                     بس که  زیبا شده ای،ماه، چه  دیدن  داری

قبل    بوسه   زدن   زیر    گلو    فهمیدم                     که چه شیرین شدی و به که چشیدن داری

***

بوی  آید   از    این  دشت،  بیا  برگردیم                     تیر  و  نیزه  به  کمین  است   بیا  برگردیم

گوشواری که خریدی به  خدا یادت  هست؟                    دخترت  تازه  سه  ساله ست بیا برگردیم

حرمله  تیر  سه  شعبه   به  کمانش  دارد                    تا   گلویی    نبریدست    بیا   برگردیم

***

کوفیان  عهد   شکستند  ببین  مسلم  را                     تا   که  چادر   به  سرم هست بیا برگردیمشعر از : کربلایی محسن فریدونی 

/ 0 نظر / 9 بازدید